• Regd, No. UDP-S163-2014-15
  • CD No. UDPS -5

Catholic Sabha Udupi Pradesh 3rd Floor, Bishop’s Residency,Mother of Sorrows Church,UDUPI  576101,Phone: 0820 – 2530502,Mobile : 94825 39502

Upcoming Events


Catholic Sabha Udupi Pradesh Speech CompitionCatholic Sabha Udupi Pradesh Speech CompitionFor more information click on announcement in home pagePATRON


MOST REV. DR.GERALD ISSAC LOBO

Fifty years ago, as the Second Vatican Council deliberated, it became very clear that the role of the laity needed serious attention and prayerful consideration. Read more

News
Read All News
Your ad goes here…

 

 

 

 

 

 

 

  • Spiritual Director
    ವಾತಿಕಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಿಶ್ವಸಭೆನ್ 1964 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ವಿಶೇಷ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ಭಾವಾರ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಾ ರಾಯಾಳ್, ಪ್ರವಾದ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ಕ್ರೀಸ್ತ್ ತಾಚೆಂ ಪ್ರವಾದ್‍ಪಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣಾಯೆಕ್ ಹಾಡ್ತಲೊ. ಹೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರಾನ್..... ... read more
  • President
    ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾನಿ ಭರಲ್ಲೆ೦ ಲಾಯಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್(ರಿ), 13,000 ವಯ್ರ್ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಆಸೊನ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸಿಜಿಂತ್ಲ್ಯಾಹರ್ಯೆಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆ೦ತ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜಾವುನ್ ಸಮುದಾಯೆಚ್ಯಾ ಬರೆ೦ಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ನಿರಂತರಿ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಥರಾನ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೇವಾ ದಿ೦ವ್ಚೆ೦ ಆಮ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಸಭೆಚೆ..... ... read more
  • Ex. President
    ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಲಾಯಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಯಿಕಾಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆ ಸಂಘಟನ್ ಲಾಯಿಕಾ ಥಂಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ “ಸೇವಾ, ತ್ಯಾಗ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯ್‍ಖಾಲ್” 29 ಎಪ್ರಿಲ್ 1979 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಡೋನ್ ಬೊಸ್ಕೋ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ತವಳ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ..... ... read more
Owl ImageCENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE: 2017-18